Nỉ đánh bóng

Nỉ xám đánh bóng

Bánh nỉ xám đánh bòng - Đường kính: 100 mm - Độ dày của ...

0 ₫

Nỉ trắng đánh bóng

Bánh nỉ trắng đánh bóng - Công dụng: Đầu bông ...

0 ₫

Nỉ đỏ đánh bóng

Nỉ đỏ đánh bóng - Kích thước: 100X12X16 độ cứng 9P - ...

0 ₫

Nỉ xám carem

Nỉ xám carem đánh bóng - Dùng xoáy lòng trong ống, bo góc ...

0 ₫

Nỉ trắng carem

Nỉ trắng carem đánh bóng - Dùng xoáy lòng trong ống, bo ...

0 ₫

Bánh nỉ đánh bóng

Bánh nỉ đánh bóng – Cho các mài hoặc đánh bóng của gỗ, bồ ...

0 ₫

Nỉ trụ đánh bóng

Nỉ trụ đánh bóng - Màu sắc: Trắng/đen - Đường kính: ...

0 ₫

Bánh vải đánh bóng

Bánh vải đánh bóng - Quy cách: 100, 125, 150mm - Dùng ...

0 ₫