Vật tư khác

No image set

Cung cấp các loại vật tư ngành điện lạnh:

 - Dao cắt ống đồng

 - ống đồng

 - Bảo ôn

 - Bình nạp gas,....