Tủ cũ hiệu khác

tc

Nhật Tiến Phát

----------------------------------------------------

- Mua bán trao đổi các loại tủ cũ

- Giá cả hợp lý, hàng đã qua khâu kiểm tra.

- Bảo hành bảo trì phù hợp với nhu cầu sử dụng