linh kiện plasma

No image set

Cung cấp toàn bộ linh kiện phụ kiện cắt - gió đá:

 - Súng cắt P40, P80,...

-  Bép cắt Plasma, CNC,

- Bép cắt gió đá Koike, Tanaka,

- Tay cắt gió đá, tay hàn gió đá,

- Dây gió đá xanh/đỏ,....